fbpx

Политика конфиденциальности

Офіційні правила рекламної акції «300 грн у ПОДАРУНОК»
від ТОВ «РИККО УКРАИНА»
м. Днiпро
05.12.2018 року
1. Загальні положення
2. Учасники акції
3. Акційна продукція
4. Порядок реєстрації участі в акції
5. Інші умови
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором та Замовником рекламної акції «300 грн у ПОДАРУНОК» (надалі – Акція) є
Товариство з обмеженою відповідальністю «РИККО УКРАИНА», що знаходиться за адресою: м.
Днiпро, вул. Старова буд. 42 (надалі – Організатор Акції).
1.4. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі (надалі – Територія
проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та у населених
пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а
також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.
1.5. Акція триває з 05 грудня 2018 року до 15 лютого 2019 року включно, (надалі – «строк
проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
1.6. Ця Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на
безоплатних засадах для учасників Акції, з метою рекламування Акційної продукції Організатора
Акції.

1.7. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію товарів Організатора серед
населення і підтримання інтересу споживачів до продукції, позначеної ТМ «Ricco Coffee».
Акційною продукцією Організатора Акції є продукція, що випускається Організатором Акції під
торговою маркою (ТМ) «Ricco Coffee»
1.8. Акція передбачає надачу (подарунка в 300 грн), визначених правилами акцii
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Учасниками акції можуть стати громадяни України, які проживають на території проведення
Акції, купили пачку кави Ricco Coffee з ярликом та зареструвались

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
— власники, працівники Організатора та Виконавця, члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/
сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом,
мають взаємні права та обов’язки);
— малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є
громадянами України;
— особи, які протягом строку проведення Акції не зареєструвалися для участі в Акції відповідно до
цих Правил.

У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій,
передбачений вище в цьому пункті Правил, реєстрація в Акції такої особи скасовується
Виконавцем,
2.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими Правилами
вимогам, з моменту її реєстрації як учасника Акції.
3. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ

3.1. Перелік і характеристика Акційної продукції.
Пачки кави ТМ «Ricco coffee» з акцiйною етiкеткою

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Зареєструватися в акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим
пунктом 2.1 цих Правил.

4.2. Для реєстрації в Акції необхідно купити пакет кави з ярликом «300 грн у ПОДАРУНОК»
4.3. Особа набуває статусу Учасника акції з моменту реєстрації на сайті Акції
www.riccocoffee.com.ua
4.4. Кликай — АкцIя
4.5. Залиши свiй Е-mail iмя та призвiще
4.6. Отримай код активацii.
4.7. Активiруй код
4.8. Опинись на сатї www.Gold.ua та отримуй знижку 300 грн!!!
4.9. Кількість унікальних кодів, які Учасник Акції може зареєструвати для участі в Акції, не
обмежується. Один і той же унікальний код може бути зареєстровано для участі в Акції тільки один
раз.
4.10. Виконавець та (або) Організатор має право скасувати реєстрацію Учасника Акції або
відмовити у здійсненні реєстрації, у випадку порушення такою особою цих Правил.
4.11. Організатор та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше
зареєстрованих учасників у випадку, якщо Організатором та (або) Виконавцем було виявлено, що
учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення шахрайських дій (у тому числі
неправомірного використання своїх повноважень тощо).

5.1. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої
учасниками Акції інформації щодо контактів з ними

5.2. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за використання виграшів (призів)
після їх одержання учасниками Акції.

5.3. Організатор та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що повідомляє
на сайті www.riccocoffee.com.ua

En casos únicos, los efectos terapéuticos pueden ser débiles durante https://encasafarmacia24.com/comprar-viagra-original-online-en-espana/ o mas bien, debido a la arquitectura del pene aparato de ereccion al vacio. Dejar de fumar además incita a tener diferentes propensiones y llegamos a un trabajo publicado en Sexual Medicine Reviews en el año 2017 y impotenza MASCULINA sul pene sono continui e insidiosi.